DANH MỤC DỰ ÁN

Từ năm 2009, Glink bắt đầu tham gia các hội thảo điều phối HIV/AIDS tại Ủy Ban Phòng, Chống HIV/AIDS (hiện tại là Trung tâm Phòng, Chống AIDS). Với việc được chọn là một trong sáu nhóm tiềm năng nhất tham gia “Nâng cao năng lực cho các nhóm tự lực tại Việt Nam” thuộc dự án Sáng kiến Chính sách Y tế (HPI) với sự tài trợ của Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), Glink bắt đầu có năng lực và tự tin tham gia các dự án dự phòng, hỗ trợ, tư vấn và chăm sóc điều trị HIV từ năm 2010.