Hỗ trợ bởi MPact
Ngân sách: 2.300.000.000 VNĐ
Thời gian: 2018 -2020

Mục tiêu chính của dự án:

– Tái cơ cấu các dịch vụ của Glink về dự phòng, hỗ trợ, tư vấn và chăm sóc điều trị HIV và các bệnh lây truyền qua đường tình dục nhằm mang lại lợi ích lớn hơn cho cộng đồng đồng tính và MSM.
– Tăng cường cung cấp các trang thiết bị y tế liên quan đến HIV (bao cao su và chất bôi trơn) và dịch vụ (ARV) bằng cách vận động chính sách hợp tác với các đối tác chiến lược và các bên liên quan.
– Tăng cường hợp tác với các đối tác chiến lược về cộng đồng LGBT và HIV nhằm tận dụng các nguồn lực từ cộng đồng và mang lại lợi ích trong việc chăm sóc sức khỏe cho nhóm đối tượng đích.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH DANH - Copyright Glink © THANH DANH DEVEPLOPMENT AND RESEARCH CONSULTANT COMPANY LIMITED