Hỗ trợ bởi Mạng lưới ITPC
Ngân sách: 230.000.000 VNĐ
Thời gian: 2018

Triển khai thí điểm việc hợp tác công – tư giữa phòng khám Glink và Trung tâm y tế quận 11. Mục tiêu chính của dự án là ứng dụng công nghệ thông tin trong “Mô hình điều trị kép” hợp tác công – tư nhằm cải thiện sức khỏe cho cộng đồng MSM.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH DANH - Copyright Glink © THANH DANH DEVEPLOPMENT AND RESEARCH CONSULTANT COMPANY LIMITED