CHÚNG TÔI KHÁC BIỆT

TÂM ĐỨC

Trong mỗi hành động và suy nghĩ, chúng tôi đặt tâm đức làm trọng tâm nhằm mang đến dịch vụ chăm sóc sức khỏe toàn diện dành cho cộng đồng.

CHUYÊN NGHIỆP

Với tinh thần sẵn sàng thay đổi để thích ứng, chúng tôi cam kết không ngừng chuyển mình để đáp ứng tốt nhất nhu cầu chăm sóc sức khỏe của khách hàng.

ÂN CẦN

Kiến tạo một tổ chức cho cộng đồng và vì cộng đồng. Đó chính là cam kết duy nhất của chúng tôi suốt hơn 1 thập niên không ngừng chuyển mình.

TẦM NHÌN

Glink được công nhận là một tổ chức phát triển bền vững và có tầm ảnh hưởng trong cộng đồng

SỨ MỆNH

  • Là tổ chức luôn đi tiên phong trong lĩnh vực Y tế và chăm sóc sức khỏe
  • Tạo uy tín đối với các bên liên quan
  • Truyền cảm hứng và có trách nhiệm đối với sự phát triển cộng đồng

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

  • Tâm đức: Có chuyên môn, năng lực và tận tâm
  • Chuyên nghiệp: Nhiệt tình và thân thiện với khách hàng, minh bạch và liêm chính trong hoạt động
  • Năng động: Chủ động trong mọi công việc
  • Sáng tạo: Đưa ra các giải pháp hiệu quả cho các vấn đề xã hội
  • Kết nối cộng đồng: Có uy tín và sức ảnh hưởng trong cộng đồng

ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CHÍNH

Nền Tảng Của Thành Công Glink

Bản quyền Glink © 2019.