Sức khoẻ Tâm trí

Sức khỏe tâm trí

Theo lịch hẹn

Sức khỏe tâm trí bao hàm ý nghĩa sức khỏe tâm thần lẫn các vấn đề tâm lý dễ bị tổn thương.

 • Tư vấn tâm lý trước, trong (và sau) khi điều trị bệnh
 • Tư vấn tâm lý liên quan đến LGBTIQ+
 • Tư vấn tâm lý liên quan đến HIV
 • Điều trị tâm lý với bác sĩ chuyên khoa

DỊCH VỤ CÓ TẠI

DỊCH VỤ KHÁC

 • Xét nghiệmY khoa

  Xét nghiệm y khoa

  Theo lịch hẹn

 • Xét nghiệm nhanh HIV & STIs

  Xét nghiệm nhanh HIV và STIs

  Chính xác & Bảo Mật

 • Điều trị HIV ART

  Điều trị HIV – ART

  Bảo mật & Uy tín

 • Dự phòng trước phơi nhiễm HIV PrEP

  Dự phòng trước phơi nhiễm HIV – PrEP

  Bảo mật & Hiệu quả

Bản quyền Glink © 2019.