DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG VÀ VÌ CỘNG ĐỒNG

Cùng nhau, chúng tôi đã thoát khỏi lớp áo của một tổ chức cộng đồng và xây dựng nên một Doanh nghiệp Xã hội Glink Việt Nam. Chúng tôi muốn trở thành một tổ chức phát triển bền vững – một Trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín và kết nối được nhiều cộng đồng hơn nữa – đó là tầm nhìn và cũng là tham vọng của Glink!

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI GLINK VIỆT NAM - Copyright Glink © GLINK VIETNAM SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED