DOANH NGHIỆP XÃ HỘI CHO CỘNG ĐỒNG VÀ VÌ CỘNG ĐỒNG

Cùng nhau, chúng tôi đã thoát khỏi lớp áo của một tổ chức cộng đồng và xây dựng nên một Doanh nghiệp Xã hội Glink Việt Nam. Chúng tôi muốn trở thành một tổ chức phát triển bền vững – một Trung tâm chăm sóc sức khỏe uy tín và kết nối được nhiều cộng đồng hơn nữa – đó là tầm nhìn và cũng là tham vọng của Glink!

Dự án Quỹ Toàn Cầu

02/11/2019

Hỗ trợ bởi Quỹ Toàn Cầu (GF) thông qua Trung tâm LIFE
Tổng ngân sách: 3.780.000.000 VNĐ
Thời gian: 2011 đến nay

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH DANH - Copyright Glink © THANH DANH DEVEPLOPMENT AND RESEARCH CONSULTANT COMPANY LIMITED