Hỗ trợ bởi USAID thông qua tổ chức PATH
Ngân sách: 200.000 USD
Thời gian: 2015 đến nay

Mục tiêu của dự án trong năm 2015-2016 là thực hiện xét nghiệm HIV tại cộng đồng và truyền thông thay đổi hành vi trên mạng xã hội. Glink là một trong hai tổ chức đầu tiên tại Việt Nam thực hiện dịch vụ xét nghiệm HIV tại cộng đồng (HIV lay-testing).

Từ năm 2017 đến nay, dự án triển khai chương trình dự phòng trước phơi nhiễm HIV (PrEP) thông qua việc truyền thông thay đổi hành vi và cung cấp dịch vụ điều trị tại phòng khám Glink.

 

Các dự án khác

Bản quyền Glink © 2019.