Tài trợ bởi ViiV Foundation
Đối tác chiến lược: Lighthouse phụ trách Hà Nội và Hải Phòng
Ngân sách: 2.250.000.000 VNĐ
Thời gian: 2018 – 2020

Glink hợp tác cùng Lighthouse đã tham gia đề xuất cho dự án “Không kỳ thị và phân biệt đối xử, không bạo hành không còn HIV/AIDS” và đoạt giải tại Hội nghị quốc tế về phòng, chống HIV/AIDS. Mục tiêu của dự án:

– Can thiệp bằng việc tập huấn cho các CSYT tại TP.HCM, Cần Thơ, Hà Nội và Hải Phòng, giúp các nhân viên y tế hiểu hơn về cộng đồng LGBT khi đến CSYT chăm sóc sức khỏe.
– Truyền thông nâng cao nhận thức của cộng đồng để tăng nhu cầu sử dụng các dịch vụ y tế đã can thiệp.
– Vận động chính sách để nhân rộng mô hình ra các tỉnh khác.Ngoài ra, Glink và Lighthouse còn đề xuất phần mềm ứng dụng cập nhật danh sách các phòng khám thân thiện với cộng đồng ở các quận để cộng đồng có thể tiếp cận dễ dàng đồng thời ứng dụng cũng cho phép cộng đồng đánh giá về tính thân thiện của các CSYT sau khi sử dụng dịch vụ.


Notice: Undefined variable: post_id in /home/gli38363/public_html/wp-content/themes/glink2019/content-related-projects.php on line 10

Notice: Array to string conversion in /home/gli38363/public_html/wp-includes/taxonomy.php on line 3306

Notice: Array to string conversion in /home/gli38363/public_html/wp-includes/category-template.php on line 1235

Các dự án khác

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH DOANH NGHIỆP XÃ HỘI GLINK VIỆT NAM - Copyright Glink © GLINK VIETNAM SOCIAL ENTERPRISE COMPANY LIMITED