Hỗ trợ bởi HAIVN
Ngân sách: 250.000.000 VNĐ
Thời gian: 2012

Glink kết hợp với phòng khám Việt Mỹ xây dựng một phòng khám với tên gọi là Men Health để hỗ trợ nhóm MSM xét nghiệm HIV. Đây là mô hình phòng khám tư nhân hỗ trợ xét nghiệm, tư vấn trước và sau xét nghiệm, thân thiện với cộng đồng MSM.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © 2019.