Hỗ trợ từ PEPFAR
Ngân sách: 500.000.000 VNĐ
Thời gian: 2011-2012

Truyền thông thay đổi hành vi nhằm giảm kỳ thị và phân biệt đối xử với cộng đồng MSM trên phương tiện truyền thông đại chúng bao gồm: Vở kịch Đỏ cam vàng lục lam chàm tím và phóng sự Giới tính vấn đề cần quan tâm trên VTV9

Các dự án khác

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH DANH - Copyright Glink © THANH DANH DEVEPLOPMENT AND RESEARCH CONSULTANT COMPANY LIMITED