Tài trợ bởi AHF
Thời gian: 2016-2017

Nhân Ngày thế giới sử dụng bao cao su 2016 và 2017 (ICD2016 và ICD2017), Glink đã tổ chức truyền thông nâng cao nhận thức về sử dụng bao cao su để phòng ngừa mang thai ngoài ý muốn, phòng tránh HIV và các bệnh STIs khác.

Các dự án khác

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH DANH - Copyright Glink © THANH DANH DEVEPLOPMENT AND RESEARCH CONSULTANT COMPANY LIMITED