Hỗ trợ kỹ thuật từ tổ chức PATH
Hỗ trợ tài chính từ Quỹ Norvatis
Ngân sách 1.350.000.000 VND
Thời gian: tháng 11 năm 2017 – tháng 10 năm 2018

Dự án có tên “Cộng đồng vì Trái tim khỏe” được thực hiện trong ba năm nhằm mục đích cải thiện việc kiểm soát THA ở người trưởng thành thông qua việc tăng cường khả năng tiếp cận và sử dụng các dịch vụ THA có chất lượng, bền vững và có thể nhân rộng.

Glink đã hợp tác trên khuôn khổ Quỹ Sáng tạo của dự án CH2 để mở rộng mô hình Sàng lọc và quản lý các dịch vụ THA tại hai quận Thủ Đức và Gò Vấp. Mục tiêu đến hết năm 2018 sàng lọc được 10.000 người dân trên 40 tuổi trên địa bàn.

Sau 2018, dự án sẽ tiếp tục giai đoạn 2 với những mô hình mới trong việc quản lý THA.

Thời gian tới, Glink sẽ hướng đến các bệnh không lây nhiễm khác như tim mạch và tiểu đường nhằm tăng cường việc chăm sóc sức khỏe cho người cao tuổi và có thu nhập thấp.

Bản quyền Glink © CÔNG TY TNHH TƯ VẤN NGHIÊN CỨU VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH DANH - Copyright Glink © THANH DANH DEVEPLOPMENT AND RESEARCH CONSULTANT COMPANY LIMITED