Ngày màu hồng xét nghiệm HIV và STIs miễn phí

02/08/2019

Ngày Màu Hồng là hoạt động cộng đồng với xét nghiệm HIV và các nhiễm trùng qua đường tình dục (STIs) miễn phí do Glink hỗ trợ. Trong tháng 07 vừa qua, hơn 200 người đã được xét nghiệm HIV và STIs miễn phí tại Tp.HCM và Hà Nội.   Tổng hợp các phương pháp…

Bản quyền Glink © 2019.